Välkommen till Malmköping Vad händer i köpingen Butiker, service, övriga företag Kost & Logi Turism Kultur & Fritid Malmköping.nu

Vad är Malmköping.nu

Det är en ideell förening bestående av företagare och invånare i Malmköping. Föreningen - från början en arbetsgrupp - bildades i samband med att den nya vägsträckningen förbi Malmköping färdigställdes under sommaren och hösten 2007. Vi såg då behovet av att möta utvecklingen genom att bättre marknadsföra Malmköping.

Styrelsen

Ordförande Björn Folin
Vice ordförande Nalle Remnelius
Sekreterare Carin Larsson
Kassör Kerstin Nelander
Ledamot Marie Boberg
Ledamot Karin Flygare
Suppleant Susanne Brandell

Vilket syfte har föreningen?

Ändamålet med föreningen är enligt dess stadgar

 • att arbeta för att bibehålla och utveckla Malmköpings utbud av handel, service och kultur
 • att verka för att marknadsföra Malmköping som turist- och besöksort året runt.

Vad vill föreningen göra härnäst?

Vi vill fortsätta att

 • arbeta för ökad och kreativ samverkan mellan företag, föreningar, offentliga inrättningar och enskilda personer
 • utveckla hemsidan och hålla den aktuell
 • marknadsföra köpingen på olika sätt
 • arbeta för en fin miljö och positiv stämning i köpingen.

Vi vill också fortsätta att verka för att synliggöra och öka tillgängligheten till köpingen genom att arbeta lokalt och regionalt för

 • renovering av Landsvägsgatan från Lindquists möbler fram till Wärdshuset
 • förbättrade allmänna kommunikationer - och mycket mer.

Vad kan jag som företagare eller enskild person göra för att stödja verksamheten?

 • Vi hoppas på bred uppslutning för att fortsätta arbetet med att utveckla Malmköpings utbud av handel, service, kultur, turism- och besöksnäring.
 • Låt oss hjälpas åt att marknadsföra Malmköping på olika sätt.
 • Du är välkommen att stödja föreningens arbete genom medlemskap, förslag på vad föreningen ska arbeta med, genom medverkan på hemsidan, aktivt arbete för föreningens ändamål och genom finansiellt stöd för föreningens projekt!

De medlems- och annonsavgifter etc. som föreningen får in går till

 • direkta kostnader för kontinuerlig komplettering, uppdatering och förbättring av hemsidan
 • marknadsföring av hemsidan via bl a annonser,
  andra direkta kostnader för ekonomisk administration och marknadsföring av köpingen.

Ingen i föreningen tar ut någon ersättning för sitt arbete - så vi behöver bli fler som kan bidra med tid, kraft och energi!

Kontakta oss

 

'

 

'